Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | вписани адвокати


Албена Драгнева Драгнева – Маноилова – телефон  0888391644

Албена Петрова Шаркова – телефон  0888310999

Александрия Йорданова Тодорова – телефон  0888840086

Александър Георгиев Пенчев – телефон  0887943412

Александър Михайлов Кърлин – телефон 0889999813

Александър Стойнов Чокойски – телефон 0898411871

Александър Тихолов Косев – телефон 0888701108

Ангел Божанов Кюркчиев – телефон няма

Ангел Димитров Василев – телефон 0899014675

Ангел Кънчев Кръстев – телефон 0879481724

Андрей Тодоров Икономов - 0888623337

Анета Стойкова Таджер – телефон 0888420175

Анна Милчева Тричкова – телефон 0898377251

Аня Кирилова Минчева – телефон 0896636506

Бисерка Йосифова Божкова – телефон 0886896968

Бистра Маринова Коева – телефон 0887463831

Благой Христов Златанов – телефон 0899286749

Борис Димитров Червенков – телефон 062631041

Борислав Ненчев Недков – телефон 0888976761

Борислав Спиридонов Борисов – телефон 0884526380

Боряна Димова Мечкова – телефон 0896803632

Боян Спасов Георгиев – телефон 0878738545

Валентина Христова Димитрова – телефон 0884599577

Валери Георгиев Вълев – телефон 0886664446

Валери Петров Ставрев – телефон 0898666904

Валя Христова Петрушева – телефон 0886519388

Ваня Георгиева Радкова – телефон 0888559985

Ваня Емилова Димитрова – телефон 0898304308

Васил Енев Василев – телефон 0888310924

Велислава Иванова Тихинова – телефон 0886557861

Величка Петкова Минкова – телефон 0887875074

Венеция Иванова Велева – Ляскова – телефон 0887467194

Венцеслав Трифонов Георгиев – телефон 0885917638

Венцислав Васков Фоти – телефон 0888333718

Венцислав Петров Точков – телефон 0898436598

Вера Георгиева Митрева – телефон 0888808091

Весела Илиева Василева – телефон 0887480919

Весела Йорданова Йорданова – телефон 0894769037

Веселин Димитров Вангелов – телефон 0888652144

Веселин Димитров Дойкин – телефон 0889915837

Веселка Венциславова Маркова – телефон 0888759469

Веселка Илиева Коева – телефон 0887705641

Витан Ненов Стоянов – телефон 0888407306

Владимир Димов Николов – телефон 062629246

Габриела Асенова Николова – телефон 0888203606

Галин Христов Ненов – телефон 0878889811

Галина Димитрова Велева – телефон 0885400107

Ганка Димитрова Христанова – телефон 0888948046

Георги Маринов Георгиев – телефон 0884343134

Гергана Бориславова Кирилова – Андреева – телефон 0885447101

Грета Димитрова Гараилова – телефон 0896636166

Григор Петров Петров – телефон 0888436789

Даниел Тихомиров Стоянов – телефон 0887949131

Даниела Ганчева Денева – телефон 0878277407

Даниела Димитрова Попова – телефон 0886077459

Даниела Константинова Минева – телефон 0888203335

Даниела Людмилова Мартинова – телефон 0887284720

Даниела Николова Коларова – телефон 0897474757

Деница Петрова Цветанова – телефон 0887512520

Денчо Пенчев Тодоров – телефон 0898753298

Дечо Събев Дечев – телефон   0888656851

Деян Страхилов Попов – телефон 0888683650

Диана Петрова Петрова – телефон 0887307106

Диана Петрова Стефанова – телефон 0889439208

Димана Христова Димова – телефон 0886261315

Димитрина Йорданова Благоева – телефон 0887513414

Димитър Василев Димитров – телефон 0888628721

Димитър Георгиев Димитров – телефон 0887244594

Димитър Георгиев Димитров – телефон 0988885100

Димитър Тодоров Бобуранов – телефон 0888324328

Димитър Христов Димитров – телефон 0888403752

Димо Рачев Димов – телефон  0887235294

Дияна Недялкова Моминска – телефон  0888467283

Доброслава Димитрова Керекова – телефон 0888972449

Дончо Иванов Бораджиев – телефон  0888243239

Драган Димитров Драганов – телефон 0613162102

Драгомир Иванов Григоров – телефон 0888224885

Евдокия Савова Петрова – телефон 0877134318

Екатерина Миткова Иринчева – телефон 0887784648

Ели Стоева Димитрова – телефон  0888198398

Елина Димитрова Александрова – телефон 0888800197

Емилия Ангелова Бакотова – телефон 0899432390

Емилия Колева Енчева – телефон 0888555745

Емилия Милкова Василева – телефон

Жанета Георгиева Пондалова – телефон 0887341289

Здравко Драганов Драганов – телефон 0613162102

Ивайло Банков Донев – телефон 0883447364

Ивайло Иванов Стайков – телефон 0888544332

Ивайло Йорданов Андреев – телефон 0888466392

Иван Асенов Лясков – телефон  0888497027

Иван Вълков Колев – телефон 0889282688

Иван Георгиев Янков – телефон 0888978787

Иван Дончев Бораджиев – телефон 0888354652

Иван Илиев Илиев – телефон 0888274759

Иван Климентов Янков – телефон 0888611638

Иван Стефанов Иванов – телефон 0878811938

Иван Стефанов Няголов – телефон 0888331617

Иван Стойчев Иванов – телефон  0888901088

Иван Христов Денев – телефон 0878818955

Иван Тихомиров Млъзев – телефон 0878551029

Ивелин Георгиев Попов – телефон 0889209292

Иво Димитров Младенов – телефон 0888255514

Иво Сашев Марков – телефон  0888422932

Игор Димитров Димитров – телефон  0887437307

Изабела Георгиева Чакърова - Димитрова – телефон 0887380358

Илиана Тодорова Илиева - 0885074270

Илия Николов Тошев – телефон 0878122794

Илиян Боянов Байчев – телефон 0888954610

Илияна Кирилова Димова – телефон 0885615931

Ирена Великова Мочурова – Горанова – телефон 0888763406

Ирена Петкова Стасинопулу – телефон 0887924263

Ирина Любенова Илиева - Петрова – телефон 0887547233

Ирина Стефанова Косева – телефон 0888254580

Искра Кънчева Бояджиева – телефон 0899512450

Йоана Александрова Иванов – телефон 0883379759

Йордан Георгиев Минчев – телефон 0885040838

Йордан Иванов Георгиев - 0888464436

Йордан Минчев Панов – телефон 0887004788

Йордан Цветанов Йорданов – телефон 0888314007

Йордан Цветанов Йорданов – телефон 0888457278

Калин Георгиев Маречков – телефон 0888388112

Калин Илиев Костов – телефон  0889775884

Калина Димова Лупова – Ангелова – телефон 0887297884

Камелия Георгиева Тодорова – телефон 0896665770

Катя Иванова Генова – телефон  0889495763

Катя Петкова Милева – телефон  0889433426

Кирил Борисов Георгиев - телефон 0886133555

Кирил Георгиев Станчев – телефон 0899399946

Кирил Георгиев Тодоров – телефон 0884019598

Кирил Йорданов Андреев – телефон 0888434521

Кирил Красимиров Анев – телефон 0885155234

Красимир Георгиев Славев – телефон 0886386029

Красимир Маринов Иванов – телефон 0888228687

Красимир Недев Стефанов – телефон 0888821042

Красимира Илиева Петрова – телефон  0888224568

Красимира Тотева Димова - Дурчева – телефон 0888801181

Кремена Красимирова Хаджирадева – телефон 0889111174

Кристина Емилова Костова – телефон 0887005030

Лидия Монова Драганова - Чингарска – телефон 0888255338

Лила Цветанова Мачева – телефон 0887797592

Лили Пламенова Матева – телефон 0888848996

Лиляна Златкова Владова – телефон 0887538835

Любомир Ангелов Петков – телефон 0888242503

Любомир Димитров Йовков – телефон 0885525003

Любомир Илиев Брайнов – телефон 0888929052

Людмил Христов Мартинов – телефон 0888579555

Людмила Йорданова Николова - Кернова – телефон 0885251584

Людмила Николаева Илиева – телефон 0879179197

Мадлен Петрова Маринова – телефон 0887100735

Малина Иванова Николова - Янчева – телефон 0887641265

Маргарита Руменова Радославова – телефон 0883392464

Мариан Ананасов Иванов – телефон 0885513568

Мариана Стефанова Гвоздиева – телефон 0895442395

Марианка Василева Димова - Бурнева – телефон 0889555334

Мариета Кръстева Димитрова – телефон 0898628447

Марийка Георгиева Брешкова – телефон 0887620396

Марин Андрианов Петков – телефон 0885538436

Мария Йорданова Маринова – телефон 0889909352

Мария Куздова Христова – телефон 0885199629

Мария Николова Сиракова – Цанкова – телефон 0887929080

Мария Петрова Стоянова – телефон 0879833007

Мария Христова Христова – телефон 0888677490

Марияна Иванова Игликова - Стоянова – телефон 0896531481

Мая Атанасова Янкова – телефон 0889430171

Мая Миткова Балджиева - телефон 0899619090

Мая Стефанова Ненова – телефон 0888887721

Миглена Димова Чамова – телефон 0888278362

Миглена Обрешкова Нечева – телефон 0885406087

Милен Владимиров Николов – телефон 0885999333

Милен Иванов Янков – телефон 0887245512

Милена Борисова Маринова – телефон  0885557554

Милчо Ангелов Златанов – телефон 0888670556

Милчо Методиев Ванев – телефон 0888711331

Мима Симеонова Арнаудова – телефон 0887268487

Мина Стефанова Петкова - Даскалова – телефон 0888965788

Мирослав Илиев Евтимов – телефон 0885635971

Мирослав Кръстев Кръстев – телефон 0888455869

Митка Йорданова Томова – телефон 0888728178

Митко Марков Минев – телефон  0888922062

Момчил Кунчев Иванов – телефон  0885100330

Надежда Цонева Николова – телефон 0889435645

Надка Балева Янкова – телефон  0888832061

Надя Колева Недялкова – телефон 0888645377

Нейчо Савов Михайлов – телефон 0887870753

Нели Маринова Паличева - Величкова – телефон 0888896199

Николай Борисов Бончев – телефон 0887896074

Николай Георгиев Бадев – телефон 0887421832

Николай Димитров Борисов – телефон 0888913068

Николай Илчев Илиев – телефон 0887701434

Николай Йорданов Вангелов – телефон 0887826809

Николай Красимиров Илиев – телефон  0887424383

Николай Митков Нешев – телефон 0885134366

Николай Петров Милков – телефон 0888559166

Николай Стефанов Ангелов – телефон 0876661551

Николай Събев Петров – телефон 0888622953

Николина Красимирова Митева – телефон  0878664504

Нина Ангелова Илиева – телефон 0888511592

Нина Василева Велкова – телефон 0887786015

Нора Димитрова Недялкова – телефон 0888388318

Огнян Любомиров Велев – телефон 0898495567

Огнян Симеонов Ганев – телефон 0898556404

Павлин Недков Стоянов – телефон 0887829220

Паскал Паскалев Паскалев – телефон 0888629538

Пенка Стоянова Попова – телефон 0878800549

Пенка Христова Тодорова – телефон 0887401560

Пепина Минкова Петкова – телефон 0899852261

Петко Любомиров Димитров – телефон 0898628449

Петър Стоянов Зангов – телефон 0888443317

Петя Петкова Нейкова – телефон 0889525515

Пламена Христова Христанова - телефон 0882257557

Пламен Борисов Червенков – телефон 0888545981

Пламен Валериев Ставрев – телефон 0883336468

Пламен Веселинов Костадинов – телефон 0888700604

Пламен Илиев Георгиев – телефон 0887859953

Пламен Христов Проданов – телефон 0887035244

Пламен Цонев Пенков – телефон 0898454048

Пламена Горанова Гаджонова – телефон 0888436952

Преслав Маринов Сулов – телефон 0889443607

Радка Тодорова Димитрова – телефон 0885401497

Радослав Димитров Димитров – телефон 0888370448

Радослав Стоянов Русев – телефон 0878530808

Роксана Димитрова Найденова – телефон  0886862484

Росен Стоянов Илиев – телефон  0888953481

Румен Цанев Павлов – телефон 0877703702

Румяна Александрова Стоянова – телефон 0878802771

Румяна Стефанова Пенчева - телефон 0886852635

Руска Ангелова Маречкова – телефон 0888863262

Сашо Йорданов Гатев – телефон  0885757124

Светла Веселинова Векилова - Няголова – телефон 0888331718

Светлозара Гецова Кирилова – телефон 0889245355

Светозар Кирилов Моллов – телефон 0888839975

Светослав Николаев Илиев - 0885719000

Свилен Димитров Пецов – телефон 0888266662

Свилен Нанков Илиев – телефон  0898865197

Свилен Петров Шарков – телефон 0888638698

Сева Тони Памукчиева - телефон 0889198708

Силвия Дечева Дечева – телефон 0888830110

Силвия Йорданова Георгиева – телефон 0896706777

Силвия Константинова Кирязова - телефон 0883404535

Силвия Стоянова Цонева

Славена Миткова Митева – Работилова – телефон 0897853929

Слав Красимиров Личев - 0883361782

Спас Иванов Спасов – телефон  0889717833

Спаска Йосифова Бенчева – телефон 0885250642

Сребрина Петрова Христова – Дочева – 0888623340

Станимир Василев Тодоров – телефон 0889252747

Станислав Радославов Радославов – телефон 0878478883

Станка Манасиева Михайлова – телефон 0887260090

Стела Иванова Янкова – телефон 0888978457

Стела Милчева Михайлова – телефон 0887579213

Стефан Димитров Стефанов – телефон 0886646033

Стефан Илиев Стоянов – телефон  0888718694

Стефан Любчев Стефанов – телефон 0889525153

Стефан Михайлов Стефанов – телефон 0887756182

Стефан Недялков Манахов – телефон 0888895331

Стефан Павлинов Павлов – телефон  0887891609

Стефан Пенчев Николов – телефон 0879273945

Стефка Йорданова Караколева – телефон 0888300354

Стоян Христов Петров – телефон 0887245075

Стоян Цонев Георгиев – телефон 0887509499

Събин Иванов Събев – телефон  0877373935

Таня Маринова Марекова – телефон 0887258711

Теодора Иванова Янкова – телефон  0888970428

Теодора Симеонова Пъшева – телефон 0886647136

Тодор Ботев Такиев – телефон  0888203608

Тодор Йорданов Иринчев – телефон 0888310936

Тодор Кирилов Попов – телефон 0889945410

Тодор Костадинов Тодоров – телефон 0878830240

Тодор Русанов Лазаров – телефон 0876246077

Феодор Стойчев Китанов – телефон 0888422624

Христина Маринчева Хараламбиева – телефон 0895075047

Христина Христова Иванова – телефон 0887945217

Христинка Маринова Вишева – телефон 0885633966

Христо Маринов Дишев – телефон 0888720953

Христо Райков Коев – телефон 0888121973

Христо Станимиров Тодоров – телефон 0887699802

Христо Тошев Кръстев – телефон 0888274580

Цветелин Замфиров Замфиров - 0889798372

Цветелина Станчева Димитрова – телефон 0884137772

Цветелина Стефанова Донкова – телефон 0988373371

Цветомира Райнова Йорданова – телефон 0888762819

Юлия Миткова Миневска – телефон 0887827474

Юлия Тодорова Данкова – телефон 0888864422

Янка Иванова Тончева – телефон 0888492274

Янка Тенева Тянкова - телефон 0887614770

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz