Начало
Общо събрание на ВТАК 2019
Избори 2019 - І част
Избори 2019 - ІІ част
Избори 2019 - ІІІ част
Избори 2019 - ІV част
Избори 2019 - V част
Избори 2019 - VІ част
Избори 2019 - VІІ част
Избори 2019 - VІІІ част
Избори 2019 - ІХ част
Избори 2019 - Х част
Избори 2019 - ХІ част
Решение от избори 2019 година
Решение от допълнителен избор 2019 година І част
Решение от допълнителен избор 2019 година ІІ част
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | вписани адвокати


Албена Драгнева Драгнева – Маноилова – телефон  0888391644

Албена Петрова Шаркова – телефон  0888310999

Александрия Йорданова Тодорова – телефон  0888840086

Александър Георгиев Пенчев – телефон  0887943412

Александър Михайлов Кърлин – телефон 0889999813

Александър Стойнов Чокойски – телефон 0898411871

Александър Тихолов Косев – телефон 0888701108

Ангел Божанов Кюркчиев – телефон няма

Ангел Димитров Василев – телефон 0899014675

Ангел Кънчев Кръстев – телефон 0879481724

Андрей Тодоров Икономов - 0888623337

Анета Стойкова Таджер – телефон 0888420175

Анна Милчева Тричкова – телефон 0898377251

Аня Кирилова Минчева – телефон 0896636506

Бисерка Йосифова Божкова – телефон 0886896968

Бистра Маринова Коева – телефон 0887463831

Благой Христов Златанов – телефон 0899286749

Борис Димитров Червенков – телефон 062631041

Борислав Ненчев Недков – телефон 0888976761

Борислав Спиридонов Борисов – телефон 0884526380

Боряна Димова Мечкова – телефон 0896803632

Боян Спасов Георгиев – телефон 0878738545

Валентина Христова Димитрова – телефон 0884599577

Валери Георгиев Вълев – телефон 0886664446

Валери Петров Ставрев – телефон 0898666904

Валя Христова Петрушева – телефон 0886519388

Ваня Георгиева Радкова – телефон 0888559985

Ваня Емилова Димитрова – телефон 0898304308

Васил Енев Василев – телефон 0888310924

Велислава Иванова Тихинова – телефон 0886557861

Величка Петкова Минкова – телефон 0887875074

Венеция Иванова Велева – Ляскова – телефон 0887467194

Венцеслав Трифонов Георгиев – телефон 0885917638

Венцислав Васков Фоти – телефон 0888333718

Венцислав Петров Точков – телефон 0898436598

Вера Георгиева Митрева – телефон 0888808091

Весела Илиева Василева – телефон 0887480919

Весела Йорданова Йорданова – телефон 0894769037

Веселин Димитров Вангелов – телефон 0888652144

Веселин Димитров Дойкин – телефон 0889915837

Веселка Венциславова Маркова – телефон 0888759469

Веселка Илиева Коева – телефон 0887705641

Витан Ненов Стоянов – телефон 0888407306

Владимир Димов Николов – телефон 062629246

Габриела Асенова Николова – телефон 0888203606

Галин Христов Ненов – телефон 0878889811

Галина Димитрова Велева – телефон 0885400107

Ганка Димитрова Христанова – телефон 0888948046

Георги Маринов Георгиев – телефон 0884343134

Гергана Бориславова Кирилова – Андреева – телефон 0885447101

Грета Димитрова Гараилова – телефон 0896636166

Григор Петров Петров – телефон 0888436789

Даниел Тихомиров Стоянов – телефон 0887949131

Даниела Ганчева Денева – телефон 0878277407

Даниела Димитрова Попова – телефон 0886077459

Даниела Константинова Минева – телефон 0888203335

Даниела Людмилова Мартинова – телефон 0887284720

Даниела Николова Коларова – телефон 0897474757

Деница Петрова Цветанова – телефон 0887512520

Денчо Пенчев Тодоров – телефон 0898753298

Дечо Събев Дечев – телефон   0888656851

Деян Страхилов Попов – телефон 0888683650

Диана Петрова Петрова – телефон 0887307106

Диана Петрова Стефанова – телефон 0889439208

Димана Христова Димова – телефон 0886261315

Димитрина Йорданова Благоева – телефон 0887513414

Димитър Василев Димитров – телефон 0888628721

Димитър Георгиев Димитров – телефон 0887244594

Димитър Георгиев Димитров – телефон 0988885100

Димитър Тодоров Бобуранов – телефон 0888324328

Димитър Христов Димитров – телефон 0888403752

Димо Рачев Димов – телефон  0887235294

Дияна Недялкова Моминска – телефон  0888467283

Доброслава Димитрова Керекова – телефон 0888972449

Дончо Иванов Бораджиев – телефон  0888243239

Драган Димитров Драганов – телефон 0613162102

Драгомир Иванов Григоров – телефон 0888224885

Евдокия Савова Петрова – телефон 0877134318

Екатерина Миткова Иринчева – телефон 0887784648

Ели Стоева Димитрова – телефон  0888198398

Елина Димитрова Александрова – телефон 0888800197

Емилия Ангелова Бакотова – телефон 0899432390

Емилия Колева Енчева – телефон 0888555745

Емилия Милкова Василева – телефон

Жанета Георгиева Пондалова – телефон 0887341289

Здравко Драганов Драганов – телефон 0613162102

Ивайло Банков Донев – телефон 0883447364

Ивайло Иванов Стайков – телефон 0888544332

Ивайло Йорданов Андреев – телефон 0888466392

Иван Асенов Лясков – телефон  0888497027

Иван Вълков Колев – телефон 0889282688

Иван Георгиев Янков – телефон 0888978787

Иван Дончев Бораджиев – телефон 0888354652

Иван Илиев Илиев – телефон 0888274759

Иван Климентов Янков – телефон 0888611638

Иван Стефанов Иванов – телефон 0878811938

Иван Стефанов Няголов – телефон 0888331617

Иван Стойчев Иванов – телефон  0888901088

Иван Христов Денев – телефон 0878818955

Иван Тихомиров Млъзев – телефон 0878551029

Ивелин Георгиев Попов – телефон 0889209292

Иво Димитров Младенов – телефон 0888255514

Иво Сашев Марков – телефон  0888422932

Игор Димитров Димитров – телефон  0887437307

Изабела Георгиева Чакърова - Димитрова – телефон 0887380358

Илиана Тодорова Илиева - 0885074270

Илия Николов Тошев – телефон 0878122794

Илиян Боянов Байчев – телефон 0888954610

Илияна Кирилова Димова – телефон 0885615931

Ирена Великова Мочурова – Горанова – телефон 0888763406

Ирена Петкова Стасинопулу – телефон 0887924263

Ирина Любенова Илиева - Петрова – телефон 0887547233

Ирина Стефанова Косева – телефон 0888254580

Искра Кънчева Бояджиева – телефон 0899512450

Йоана Александрова Иванов – телефон 0883379759

Йордан Георгиев Минчев – телефон 0885040838

Йордан Иванов Георгиев - 0888464436

Йордан Минчев Панов – телефон 0887004788

Йордан Цветанов Йорданов – телефон 0888314007

Йордан Цветанов Йорданов – телефон 0888457278

Калин Георгиев Маречков – телефон 0888388112

Калин Илиев Костов – телефон  0889775884

Калина Димова Лупова – Ангелова – телефон 0887297884

Камелия Георгиева Тодорова – телефон 0896665770

Катя Иванова Генова – телефон  0889495763

Катя Петкова Милева – телефон  0889433426

Кирил Борисов Георгиев - телефон 0886133555

Кирил Георгиев Станчев – телефон 0899399946

Кирил Георгиев Тодоров – телефон 0884019598

Кирил Йорданов Андреев – телефон 0888434521

Кирил Красимиров Анев – телефон 0885155234

Красимир Георгиев Славев – телефон 0886386029

Красимир Маринов Иванов – телефон 0888228687

Красимир Недев Стефанов – телефон 0888821042

Красимира Илиева Петрова – телефон  0888224568

Красимира Тотева Димова - Дурчева – телефон 0888801181

Кремена Красимирова Хаджирадева – телефон 0889111174

Кристина Емилова Костова – телефон 0887005030

Лидия Монова Драганова - Чингарска – телефон 0888255338

Лила Цветанова Мачева – телефон 0887797592

Лили Пламенова Матева – телефон 0888848996

Лиляна Златкова Владова – телефон 0887538835

Любомир Ангелов Петков – телефон 0888242503

Любомир Димитров Йовков – телефон 0885525003

Любомир Илиев Брайнов – телефон 0888929052

Людмил Христов Мартинов – телефон 0888579555

Людмила Йорданова Николова - Кернова – телефон 0885251584

Людмила Николаева Илиева – телефон 0879179197

Мадлен Петрова Маринова – телефон 0887100735

Малина Иванова Николова - Янчева – телефон 0887641265

Маргарита Руменова Радославова – телефон 0883392464

Мариан Ананасов Иванов – телефон 0885513568

Мариана Стефанова Гвоздиева – телефон 0895442395

Марианка Василева Димова - Бурнева – телефон 0889555334

Мариета Кръстева Димитрова – телефон 0898628447

Марийка Георгиева Брешкова – телефон 0887620396

Марин Андрианов Петков – телефон 0885538436

Мария Йорданова Маринова – телефон 0889909352

Мария Куздова Христова – телефон 0885199629

Мария Николова Сиракова – Цанкова – телефон 0887929080

Мария Петрова Стоянова – телефон 0879833007

Мария Христова Христова – телефон 0888677490

Марияна Иванова Игликова - Стоянова – телефон 0896531481

Мая Атанасова Янкова – телефон 0889430171

Мая Миткова Балджиева - телефон 0899619090

Мая Стефанова Ненова – телефон 0888887721

Миглена Димова Чамова – телефон 0888278362

Миглена Обрешкова Нечева – телефон 0885406087

Милен Владимиров Николов – телефон 0885999333

Милен Иванов Янков – телефон 0887245512

Милена Борисова Маринова – телефон  0885557554

Милчо Ангелов Златанов – телефон 0888670556

Милчо Методиев Ванев – телефон 0888711331

Мима Симеонова Арнаудова – телефон 0887268487

Мина Стефанова Петкова - Даскалова – телефон 0888965788

Мирослав Илиев Евтимов – телефон 0885635971

Мирослав Кръстев Кръстев – телефон 0888455869

Митка Йорданова Томова – телефон 0888728178

Митко Марков Минев – телефон  0888922062

Момчил Кунчев Иванов – телефон  0885100330

Надежда Цонева Николова – телефон 0889435645

Надка Балева Янкова – телефон  0888832061

Надя Колева Недялкова – телефон 0888645377

Нейчо Савов Михайлов – телефон 0887870753

Нели Маринова Паличева - Величкова – телефон 0888896199

Николай Борисов Бончев – телефон 0887896074

Николай Георгиев Бадев – телефон 0887421832

Николай Димитров Борисов – телефон 0888913068

Николай Илчев Илиев – телефон 0887701434

Николай Йорданов Вангелов – телефон 0887826809

Николай Красимиров Илиев – телефон  0887424383

Николай Митков Нешев – телефон 0885134366

Николай Петров Милков – телефон 0888559166

Николай Стефанов Ангелов – телефон 0876661551

Николай Събев Петров – телефон 0888622953

Николина Красимирова Митева – телефон  0878664504

Нина Ангелова Илиева – телефон 0888511592

Нина Василева Велкова – телефон 0887786015

Нора Димитрова Недялкова – телефон 0888388318

Огнян Любомиров Велев – телефон 0898495567

Огнян Симеонов Ганев – телефон 0898556404

Павлин Недков Стоянов – телефон 0887829220

Паскал Паскалев Паскалев – телефон 0888629538

Пенка Стоянова Попова – телефон 0878800549

Пенка Христова Тодорова – телефон 0887401560

Пепина Минкова Петкова – телефон 0899852261

Петко Любомиров Димитров – телефон 0898628449

Петър Стоянов Зангов – телефон 0888443317

Петя Петкова Нейкова – телефон 0889525515

Пламена Христова Христанова - телефон 0882257557

Пламен Борисов Червенков – телефон 0888545981

Пламен Валериев Ставрев – телефон 0883336468

Пламен Веселинов Костадинов – телефон 0888700604

Пламен Илиев Георгиев – телефон 0887859953

Пламен Христов Проданов – телефон 0887035244

Пламен Цонев Пенков – телефон 0898454048

Пламена Горанова Гаджонова – телефон 0888436952

Преслав Маринов Сулов – телефон 0889443607

Радка Тодорова Димитрова – телефон 0885401497

Радослав Димитров Димитров – телефон 0888370448

Радослав Стоянов Русев – телефон 0878530808

Роксана Димитрова Найденова – телефон  0886862484

Росен Стоянов Илиев – телефон  0888953481

Румен Цанев Павлов – телефон 0877703702

Румяна Александрова Стоянова – телефон 0878802771

Румяна Стефанова Пенчева - телефон 0886852635

Руска Ангелова Маречкова – телефон 0888863262

Сашо Йорданов Гатев – телефон  0885757124

Светла Веселинова Векилова - Няголова – телефон 0888331718

Светлозара Гецова Кирилова – телефон 0889245355

Светозар Кирилов Моллов – телефон 0888839975

Светослав Николаев Илиев - 0885719000

Свилен Димитров Пецов – телефон 0888266662

Свилен Нанков Илиев – телефон  0898865197

Свилен Петров Шарков – телефон 0888638698

Сева Тони Памукчиева - телефон 0889198708

Силвия Дечева Дечева – телефон 0888830110

Силвия Йорданова Георгиева – телефон 0896706777

Силвия Константинова Кирязова - телефон 0883404535

Силвия Стоянова Цонева

Славена Миткова Митева – Работилова – телефон 0897853929

Слав Красимиров Личев - 0883361782

Спас Иванов Спасов – телефон  0889717833

Спаска Йосифова Бенчева – телефон 0885250642

Сребрина Петрова Христова – Дочева – 0888623340

Станимир Василев Тодоров – телефон 0889252747

Станислав Радославов Радославов – телефон 0878478883

Станка Манасиева Михайлова – телефон 0887260090

Стела Иванова Янкова – телефон 0888978457

Стела Милчева Михайлова – телефон 0887579213

Стефан Димитров Стефанов – телефон 0886646033

Стефан Илиев Стоянов – телефон  0888718694

Стефан Любчев Стефанов – телефон 0889525153

Стефан Михайлов Стефанов – телефон 0887756182

Стефан Недялков Манахов – телефон 0888895331

Стефан Павлинов Павлов – телефон  0887891609

Стефан Пенчев Николов – телефон 0879273945

Стефка Йорданова Караколева – телефон 0888300354

Стоян Христов Петров – телефон 0887245075

Стоян Цонев Георгиев – телефон 0887509499

Събин Иванов Събев – телефон  0877373935

Таня Маринова Марекова – телефон 0887258711

Теодора Иванова Янкова – телефон  0888970428

Теодора Симеонова Пъшева – телефон 0886647136

Тодор Ботев Такиев – телефон  0888203608

Тодор Йорданов Иринчев – телефон 0888310936

Тодор Кирилов Попов – телефон 0889945410

Тодор Костадинов Тодоров – телефон 0878830240

Тодор Русанов Лазаров – телефон 0876246077

Феодор Стойчев Китанов – телефон 0888422624

Христина Маринчева Хараламбиева – телефон 0895075047

Христина Христова Иванова – телефон 0887945217

Христинка Маринова Вишева – телефон 0885633966

Христо Маринов Дишев – телефон 0888720953

Христо Райков Коев – телефон 0888121973

Христо Станимиров Тодоров – телефон 0887699802

Христо Тошев Кръстев – телефон 0888274580

Цветелин Замфиров Замфиров - 0889798372

Цветелина Станчева Димитрова – телефон 0884137772

Цветелина Стефанова Донкова – телефон 0988373371

Цветомира Райнова Йорданова – телефон 0888762819

Юлия Миткова Миневска – телефон 0887827474

Юлия Тодорова Данкова – телефон 0888864422

Янка Иванова Тончева – телефон 0888492274

Янка Тенева Тянкова - телефон 0887614770

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz