Начало
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на резервните защитници във ВТАК

 

Силвия Дечева Дечева

Мария Петрова Стоянова

Станка Манасиева Михайлова

Людмила Йорданова Николова

Благой Христов Златанов

Иван Илиев Илиев

Емилия Ангелова Бакотова – Кирова

Лидия Монова Драганова – Чингарска

Иван Христов Денев

   

СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец  август  2017 година

 

1 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Слав Личев, Емилия Енчева

 

2 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Слав Личев, Емилия Енчева

 

3 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Румяна Стоянова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

4 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Емилия Енчева

                                                                                  

5 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Румяна Стоянова, Емилия Енчева

 

6 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Искра Бояджиева, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

 

7 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева, Ивелин Попов, Емилия Енчева

 

8 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Емилия Енчева

 

9 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Румяна Стоянова, Емилия Енчева

 

10 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Румяна Стоянова, Емилия Енчева

 

11 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Емилия Енчева

 

12 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов

 

13 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Благой Златанов, Станка Михайлова, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Ивелин Попов

 

14 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова

 

15 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, , Румен Павлов, Тодор Такиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Румяна Стоянова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

16 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Румяна Стоянова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

17 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Стефан Манахов, Слав Личев, Емилия Енчева

 

18 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Стефан Манахов, Емилия Енчева

 

19 август 2017 година

Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев,, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Слав Личев

 

20 август 2017 година

Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова

 

21 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

22 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

23 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

24 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Стефан Манахов, Слав Личев, Емилия Енчева

 

25 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

26 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Слав Личев, Емилия Енчева

 

27 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Силвия Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Весела Йорданова, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова

 

28 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

29 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

30 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

31 август 2017 година

Стефан Николов, Лидия Чингарска, Павлин Стоянов, Марияна Игликова, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Тодор Такиев, Георги Георгиев, Благой Златанов, Ирина Илиева, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Илиян Байчев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Веселка Маркова, Любомир Петков, Денчо Тодоров, Кремена Хаджирадева, Пламен Георгиев, Емилия Бакотова, Емилия Енчева

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Стефан Николов

Лидия Чингарска

Димитър ДИМИТРОВ

Павлин Стоянов

Боян Георгиев

Марияна Игликова

Светослав Илиев

Веселка Маркова

Георги Георгиев

Весела Йорданова

Благой Златанов

Ирина Илиева

Илиян Байчев

Силвия Георгиева

Тодор Такиев

Румен Павлов

Емилия Енчева

Стефан Манахов

Румяна Стоянова

Слав Личев

Искра Бояджиева

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz