Начало
Общо събрание на ВТАК 2019
Избори 2019 - І част
Избори 2019 - ІІ част
Избори 2019 - ІІІ част
Избори 2019 - ІV част
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


 

СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец януари 2019 година

 

1 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

2 януари 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Венцислав Фоти,  Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Светослав Илиев, Румяна Стоянова

3 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

4 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

5 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Стефан Манахов

6 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Светослав Илиев

7 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

8 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Слав Личев

9 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова, Слав Личев

10 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Ивайло Донев, Павлин Стоянов, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова, Слав Личев

11 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Стефан Манахов

12 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Петко Димитров, Силвия Георгиева, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Румяна Стоянова, Слав Личев

13 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Румяна Стоянова

14 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

15 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

16 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

17 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

18 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

19 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Петко Димитров, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Емилия Енчева, Слав Личев

20 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Светослав Илиев

21 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

22 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Слав Личев

23 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

24 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

25 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

26 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Боян Георгиев

27 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Светослав Илиев

28 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

29 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

30 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Светослав Илиев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Слав Личев

31 януари 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Калин Маречков, Станка Михайлова, Огнян Симеонов, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Мирослав Недев, Ангел Ангелов, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, , Пламен Георгиев, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Светлозара Кирилова, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Силвия Георгиева, Денчо Тодоров, Кирил Станчев, Светослав Илиев, Емилия Енчева

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Стефан Николов

Благой Златанов

Лидия Чингарска

Калин Маречков

Станка Михайлова

Огнян Симеонов

Мария Стоянова

Мадлен Маринова

Мирослав Недев

Ангел Ангелов

Ирина Илиева

Георги Георгиев

Емилия Бакотова

Силвия Кирязова

Огнян Велев

Пламен Георгиев

Кремена Хаджирадева

Миглена Нечева

Ивайло Донев

Илиян Байчев

Павлин Стоянов

Димитър ДИМИТРОВ

Венцислав Фоти

Ирина Косева

Ивелин Попов

Светлозара Кирилова

Веселка Маркова

Мариета Димитрова

Петко Димитров

Тодор Такиев

Силвия Георгиева

Денчо Тодоров

Кирил Станчев

Боян Георгиев

Светослав Илиев

Емилия Енчева

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz