Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


 

СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец септември 2018 година

 

1 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Стефан Манахов

2 септември 2018 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Стефан Манахов

3 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

4 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

5 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

6 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

7 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър Хр. Димитров, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

8 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър Хр. Димитров, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

9 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Димитър Хр. Димитров, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

10 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Стефан Манахов

11 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Стефан Манахов

12 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

13 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

14 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов, Румяна Стоянова

15 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

16 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

17 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

18 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов, Стефан Манахов

19 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов, Стефан Манахов

20 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

21 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

22 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Светлозара Кирилова, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

23 септември 2018 година

Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Светлозара Кирилова, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Румен Павлов

24 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

25 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

26 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

27 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Емилия Бакотова, Пламен Георгиев, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

28 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Веселка Маркова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Лидия Чингарска, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева, Румен Павлов

29 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Лидия Чингарска, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева

30 септември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Калин Маречков, Стефан Николов, Благой Златанов, Мадлен Маринова, Станка Михайлова, Георги Георгиев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Светлозара Кирилова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Димитър ДИМИТРОВ, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Лидия Чингарска, Илиян Байчев, Мария Стоянова, Ирина Илиева, Силвия Георгиева

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Калин Маречков

Стефан Николов

Благой Златанов

Мадлен Маринова

Станка Михайлова

Георги Георгиев

Венцислав Фоти

Емилия Бакотова

Пламен Георгиев

Силвия Кирязова

Веселка Маркова

Емилия Енчева

Светлозара Кирилова

Кремена Хаджирадева

Светослав Илиев

Тодор Такиев

Миглена Нечева

Димитър ДИМИТРОВ

Ивайло Донев

Димитър Хр. Димитров

Лидия Чингарска

Мариета Димитрова

Петко Димитров

Илиян Байчев

Мария Стоянова

Ирина Илиева

Силвия Георгиева

Румен Павлов

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz