Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец  февруари  2018 година

 

1 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

2 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Стефан Манахов

3 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

4 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

5 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Стефан Манахов, Христина Хараламбиева, Румяна Стоянова

6 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Христина Хараламбиева

7 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Стефан Манахов

8 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

9 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

10 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев

11 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев

12 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Христина Хараламбиева

13 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Христина Хараламбиева

14 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

15 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

16 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Огнян Велев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева

17 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Христина Хараламбиева

18 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов

19 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Янка Тончева

20 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Янка Тончева

21 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Янка Тончева

22 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Янка Тончева

23 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Янка Тончева

24 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Христина Хараламбиева, Янка Тончева

25 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Румяна Стоянова, Янка Тончева

26 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

27 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

28 февруари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Йордан Панов, Георги Георгиев, Силвия Георгиева, Любомир Петков, Емилия Бакотова, Димитър ДИМИТРОВ, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Ивелин Попов, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Павлин Стоянов, Илиян Байчев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Енчева

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Лидия Чингарска

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Илиян Байчев

Ивелин Попов

Румен Павлов

Станка Михайлова

Калин Маречков

Любомир Петков

Стефан Николов

Димитър ДИМИТРОВ

Георги Георгиев

Веселка Маркова

Мариета Димитрова

Петко Димитров

Светослав Илиев

Павлин Стоянов

Тодор Такиев

Мария Стоянова

Светлозара Кирилова

Денчо Тодоров

Пламен Георгиев

Боян Георгиев

Мадлен Маринова

Огнян Велев

Емилия Енчева

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz