Начало
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на дежурните адвокати по чл. 28 от ЗПП от ВТАК през месец юли 2019 година

 

1 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Емилия Бакотова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

2 юли 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Емилия Бакотова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Румяна Стоянова

3 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Емилия Бакотова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Румяна Стоянова

4 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Слав Личев

5 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

6 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Кирил Станчев, Румяна Стоянова, Слав Личев

7 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Ивелин Попов, Светослав Илиев, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Кирил Станчев, Румяна Стоянова

8 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Григор Григоров, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

9 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Слав Личев

10 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Слав Личев

11 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

12 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

13 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

14 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Светослав Илиев, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев

 

 

15 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Венцислав Фоти, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

16 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Румяна Стоянова, Слав Личев

17 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Румяна Стоянова, Слав Личев

18 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

19 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Илиян Байчев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

20 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Ирина Илиева, Нели Паличева, Румяна Стоянова

21 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Светослав Илиев, Ирина Илиева, Румяна Стоянова

22 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Ивайло Донев, Тодор Такиев

23 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Ивайло Донев, Тодор Такиев

24 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Ивелин Попов, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Ивайло Донев, Тодор Такиев, Слав Личев

25 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Димитър ДИМИТРОВ, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Ивайло Донев, Тодор Такиев, Слав Личев

26 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Димитър ДИМИТРОВ, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Тодор Такиев

27 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Димитър Хр. Димитров, Ирина Илиева, Нели Паличева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Тодор Такиев, Слав Личев

28 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Христо Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Светослав Илиев, Ирина Илиева, Миглена Нечева, Ивайло Донев

29 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Нели Паличева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Румяна Стоянова

 

30 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Нели Паличева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев, Румяна Стоянова

31 юли 2019 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Стефан Николов, Ангел Ангелов, Станка Михайлова, Йоана Иванова, Мария Стоянова, Мадлен Маринова, Светлозара Кирилова, Георги Георгиев, Станимир Тодоров, Румен Павлов, Пламен Георгиев, Григор Григоров, Огнян Велев, Силвия Кирязова, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Боряна Мечкова, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Димитър Хр. Димитров, Нели Паличева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Тодор Такиев

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Благой Златанов

Стефан Николов

Ангел Ангелов

Станка Михайлова

Йоана Иванова

Мария Стоянова

Мадлен Маринова

Светлозара Кирилова

Георги Георгиев

Станимир Тодоров

Христо Тодоров

Румен Павлов

Пламен Георгиев

Григор Григоров

Огнян Велев

Венцислав Фоти

Силвия Кирязова

Емилия Бакотова

Калин Маречков

Денчо Тодоров

Димитър ДИМИТРОВ

Ивелин Попов

Боряна Мечкова

Веселка Маркова

Петко Димитров

Мариета Димитрова

Светослав Илиев

Димитър Хр. Димитров

Ирина Илиева

Нели Паличева

Миглена Нечева

Ивайло Донев

Кирил Станчев

Тодор Такиев

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz