Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец април 2021 година

 

 

1 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Михаил Михалев

, Румяна Стоянова, Михаил Михалев

2 април 2021 година
Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Емилия Енчева

3 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

4 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Румяна Стоянова

5 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Георги Георгиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева

6 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

7 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева

8 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

9 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева

10 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

11 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Мария Георгиева, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Михаил Михалев

12 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

13 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Румяна Стоянова, Михаил Михалев

14 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

15 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев

16 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Емилия Енчева

17 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Таня Карагьозова, Емилия Енчева, Михаил Михалев

18 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Мария Георгиева, Таня Карагьозова

19 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова

20 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Емилия Енчева, Михаил Михалев

21 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева

22 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

23 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова

24 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Михаил Михалев

25 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Мария Георгиева, Ивайло Донев

26 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

27 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева

28 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Венцислав Фоти, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

29 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Георги Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Мирослав Недев, Светослав Илиев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Таня Карагьозова, Ивайло Донев, Емилия Енчева, Михаил Михалев

30 април 2021 година

Марияна Игликова, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мирослав Ванев, Христо Петров, Огнян Велев, Обрешко Нечев, Григор Григоров, Стефан Николов, Ирина Илиева, Любомир Петков, Петко Димитров, Мариета Кръстева, Емилия Бакотова, Йордан Атанасов, Пепа Спасова, Пламен Георгиев, Ирена Мочурова – Горанова, Людмила Илиева, Росен Илиев, Ивелин Попов, Мирослав Недев, Веселка Маркова, Тодор Такиев, Мария Георгиева, Димитър Хр. Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Таня Карагьозова, Ивайло Донев

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Марияна Игликова

Благой Златанов

Калин Маречков

Станка Михайлова

Мирослав Недев

Мирослав Ванев

Христо Петров

Ирена Мочурова – Горанова

Любомир Петков

Огнян Велев

Ирина Косева

Обрешко Нечев

Пепа Спасова

Ирина Илиева

Стефан Николов

Ивелин Попов

Пламен Георгиев

Григор Григоров

Георги Георгиев

Венцислав Фоти

Емилия Енчева

Светослав Илиев

Веселка Маркова

Тодор Такиев

Ивайло Донев

Мария Георгиева

Димитър Хр. Димитров

Димитър ДИМИТРОВ

Михаил Михалев

Миглена Нечева

Таня Карагьозова

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz