Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец  април  2018 година

 

1 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

, Емилия Енчева

2 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев

3 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Слав Личев

4 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Боян Георгиев, Стефан Манахов, Слав Личев, Емилия Енчева

5 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Слав Личев, Емилия Енчева

6 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Светлозара Кирилова, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Емилия Енчева

7 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Георги Георгиев, Огнян Велев, Румен Павлов, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова

8 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Георги Георгиев, Огнян Велев, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Светлозара Кирилова, Димитър Хр. Димитров, Миглена Нечева, Румяна Стоянова

9 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Георги Георгиев, Огнян Велев, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Светлозара Кирилова, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Румяна Стоянова

10 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова, Емилия Енчева

11 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

12 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Светлозара Кирилова, Димитър Хр. Димитров, Слав Личев, Емилия Енчева

13 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

14 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев

15 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева

16 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Стефан Манахов, Емилия Енчева

17 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Миглена Нечева, Стефан Манахов, Румяна Стоянова, Емилия Енчева

18 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги ГеоргиевИвелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

19 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

20 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

21 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев

22 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева

23 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Миглена Нечева, Емилия Енчева

24 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Св Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

25 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

26 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Илиян Байчев, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Миглена Нечева, Слав Личев, Емилия Енчева

27 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Емилия Енчева

28 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Денчо Тодоров, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев

29 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Венцислав Фоти, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева, Румяна Стоянова

30 април 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Емилия Бакотова, Калин Маречков, Мадлен Маринова, Пламен Георгиев, Мария Стоянова, Кирил Тодоров, Павлин Стоянов, Стефан Николов, Огнян Велев, Ивелин Попов, Румен Павлов, Мариета Кръстева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Веселка Маркова, Светослав Илиев, Денчо Тодоров, Тодор Такиев, Венцислав Фоти, Мариана Гвоздиева, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Миглена Нечева

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Лидия Чингарска

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Емилия Бакотова

Калин Маречков

Мадлен Маринова

Пламен Георгиев

Мария Стоянова

Кирил Тодоров

Павлин Стоянов

Стефан Николов

Кремена Хаджирадева

Георги Георгиев

Огнян Велев

Ивелин Попов

Румен Павлов

Мариета Кръстева

Петко Димитров

Людмила Илиева

Росен Илиев

Веселка Маркова

Светослав Илиев

Денчо Тодоров

Димитър ДИМИТРОВ

Тодор Такиев

Венцислав Фоти

Илиян Байчев

Светлозара Кирилова

Мариана Гвоздиева

Димитър Хр. Димитров

Боян Георгиев

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz