Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


 

СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец юли 2018 година

 

1 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Георги Георгиев, Калин Маречков, Огнян Симеонов

2 юли 2018 година
Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

3 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

4 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Слав Личев

5 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Слав Личев

6 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Слав Личев

7 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова

8 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова

9 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Слав Личев

10 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

11 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

12 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

 13 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева

14 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Дончо Бораджиев

15 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Дончо Бораджиев

16 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева

17 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева, Слав Личев

18 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева, Слав Личев

19 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева

20 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Емилия Енчева

21 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Слав Личев

22 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев

23 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Мая Балджиева

24 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Мая Балджиева, Слав Личев

25 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Мая Балджиева, Слав Личев

26 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Мая Балджиева, Слав Личев

27 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева, Мая Балджиева, Слав Личев

28 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Мая Балджиева, Слав Личев

29 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Георги Георгиев, Калин Маречков, Венцислав Фоти, Огнян Симеонов, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Мая Балджиева

30 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

31 юли 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Георгиев, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Венцислав Фоти, Ивайло Донев, Дончо Бораджиев, Силвия Кирязова, Емилия Енчева

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Лидия Чингарска

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Стефан Николов

Пламен Георгиев

Ивелин Попов

Боян Георгиев

Веселка Маркова

Георги Георгиев

Калин Маречков

Кремена Хаджирадева

Венцислав Фоти

Огнян Симеонов

Ивайло Донев

Дончо Бораджиев

Силвия Кирязова

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz