Начало
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
Общо събрание на ВТАК 2020
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на дежурните адвокати по чл. 28 от ЗПП от ВТАК през месец февруари 2020 година

 

1 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

2 февруари 2020 година
Ангел Милков Ангелов, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

3 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

4 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

5 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Недев, Огнян Велев, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

6 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

7 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

8 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

9 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

10 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

11 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

12 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

13 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

14 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

15 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

16 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

17 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

18 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

19 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Веселка Маркова, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Румяна Стоянова, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

20 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

21 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

22 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

23 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

24 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

25 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

26 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Миглена Нечева, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

27 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

28 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Веселка Маркова, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Димитър Христов Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Косева, Калин Маречков, Любомир Петков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Сева Памукчиева, Светослав Илиев, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов, Тодор Такиев

 

29 февруари 2020 година

Ангел Милков Ангелов, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Георги Маринов Георгиев, Димитър Георгиев ДИМИТРОВ, Димитър Тодоров Димитров, Емилия Бакотова, Емилия Енчева, Иван Илиев, Ивелин Попов, Ирена Мочурова, Йоана Иванова, Йордан Атанасов Йорданов, Ирина Илиева, Ирина Емилия Енчева, Косева, Калин Маречков, Мария Христова, Мариета Димитрова, Марияна Игликова-Стоянова, Мирослав Ванев, Мирослав Недев, Огнян Велев, Пепа Спасова Иванова, Петко Димитров, Пламен Георгиев, Румен Павлов, Сева Памукчиева, Силвия Георгиева, Станка Михайлова, Стефан Николов

 

 

Изготвил:

Витя Давидов – административен секретар

 

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

 

Ангел Милков Ангелов

Боян Георгиев

Веселка Маркова

Венцислав Фоти

Георги Маринов Георгиев

Димитър Георгиев ДИМИТРОВ

Димитър Тодоров Димитров

Димитър Христов Димитров

Емилия Бакотова

Емилия Енчева

Иван Илиев

Ивелин Попов

Ирена Мочурова

Йоана Иванова

Йордан Атанасов Йорданов

Ирина Илиева

Ирина Косева

Калин Маречков

Любомир Петков

Мариета Димитрова

Мария Христова

Марияна Игликова-Стоянова

Миглена Нечева

Мирослав Ванев

Мирослав Недев

Огнян Велев

Пепа Спасова Иванова

Петко Димитров

Пламен Георгиев

Румен Павлов

Румяна Стоянова

Светослав Илиев

Сева Памукчиева,

Силвия Георгиева

Станка Михайлова

Стефан Николов

Тодор Такиев

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz