Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на резервните защитници във ВТАК

 

Силвия Дечева Дечева

Мария Петрова Стоянова

Станка Манасиева Михайлова

Людмила Йорданова Николова

Благой Христов Златанов

Иван Илиев Илиев

Емилия Ангелова Бакотова – Кирова

Лидия Монова Драганова – Чингарска

Иван Христов Денев

 СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец  януари  2018 година

 

1 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Стефан Николов, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев,

2 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Стефан Манахов

3 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев

4 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева

5 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева

6 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Ивелин Попов, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Стефан Манахов

7 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Стефан Манахов

8 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Слав Личев

9 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Слав Личев

10 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Стефан Манахов, Слав Личев

11 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Слав Личев

12 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Стефан Манахов

13 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Слав Личев

14 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев

15 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

16 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

17 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

18 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

19 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

20 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Бакотова, Ирина Косева

21 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Бакотова, Ирина Косева

22 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

23 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Слав Личев

24 януари 2018 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Огнян Велев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

25 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

26 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

27 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

28 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Бакотова, Ирина Косева

29 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев,

Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

30 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Пламен Георгиев, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

31 януари 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Илиян Байчев, Ивелин Попов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Калин Маречков, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Георги Георгиев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Людмила Илиева, Росен Илиев, Светослав Илиев, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Мария Стоянова, Светлозара Кирилова, Денчо Тодоров, Боян Георгиев, Мадлен Маринова, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Ирина Косева

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Лидия Чингарска

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Илиян Байчев

Ивелин Попов

Весела Йорданова

Румен Павлов

Станка Михайлова

Калин Маречков

Любомир Петков

Кремена Хаджирадева

Стефан Николов

Димитър ДИМИТРОВ

Георги Георгиев

Ирина Илиева

Веселка Маркова

Мариета Димитрова

Петко Димитров

Людмила Илиева

Росен Илиев

Светослав Илиев

Павлин Стоянов

Тодор Такиев

Мария Стоянова

Светлозара Кирилова

Денчо Тодоров

Пламен Георгиев

Боян Георгиев

Мадлен Маринова

Огнян Велев

Емилия Енчева

Емилия Бакотова

Ирина Косева

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz