Начало
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


 СПИСЪК
на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец март 2019 година

1 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Веселка Маркова, Ирина Илиева, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Огнян Велев, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Румяна Стоянова
2 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Людмила Илиева, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Огнян Велев, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Румяна Стоянова
3 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Огнян Велев, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ваня Радкова
4 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Веселка Маркова, Кирил Станчев, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Ваня Радкова, Слав Личев
5 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
6 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
7 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Емилия Бакотова, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Слав Личев
8 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Кирил Станчев, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
9 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Григор Григоров, Людмила Илиева, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Румяна Стоянова
10 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Григор Григоров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Румяна Стоянова
11 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
12 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Слав Личев
13 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Слав Личев
14 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Слав Личев
15 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
16 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Людмила Илиева, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Ваня Радкова, Слав Личев
17 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Ваня Радкова
18 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
19 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
20 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
21 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
22 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
23 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Григор Григоров, Людмила Илиева, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Огнян Велев, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Ваня Радкова
24 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Григор Григоров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Огнян Велев, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Ваня Радкова
25 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
26 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
27 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Ангел Ангелов, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
28 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева, Слав Личев
29 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Людмила Илиева, Светослав Илиев, Тодор Такиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева
30 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Людмила Илиева, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева

31 март 2019 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Калин Маречков, Станка Михайлова, Мария Стоянова, Пламен Георгиев, Венцислав Фоти, Ивелин Попов, Денчо Тодоров, Григор Григоров, Росен Илиев, Светослав Илиев, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Ирина Илиева, Илиян Байчев, Светлозара Кирилова, Миглена Нечева, Румен Павлов, Ивайло Донев, Огнян Велев, Кремена Хаджирадева, Георги Георгиев, Мирослав Недев, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Ирина Косева

СПИСЪК
на резервните служебни защитници

Марияна Игликова
Венцислав Точков
Стефан Николов
Благой Златанов
Калин Маречков
Станка Михайлова
Мария Стоянова
Ангел Ангелов
Пламен Георгиев
Венцислав Фоти
Ивелин Попов
Денчо Тодоров
Григор Григоров
Росен Илиев
Людмила Илиева
Светослав Илиев
Тодор Такиев
Веселка Маркова
Мариета Димитрова
Петко Димитров
Кирил Станчев
Димитър ДИМИТРОВ
Ирина Илиева
Илиян Байчев
Светлозара Кирилова,
Миглена Нечева
Румен Павлов
Ивайло Донев
Огнян Велев
Кремена Хаджирадева
Георги Георгиев
Мирослав Недев
Емилия Бакотова
Силвия Кирязова
Ирина Косева

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz