Начало
Общо събрание на ВТАК 2019
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


 

СПИСЪК

на дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец ноември 2018 година

 

1 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Стефан Манахов, Слав Личев

, Слав Личев

2 ноември 2018 година
Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

3 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

4 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

5 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Стефан Манахов, Христина Хараламбиева

6 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Христина Хараламбиева, Слав Личев

7 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

8 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

9 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Слав Личев

10 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Людмила Илиева, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Стефан Манахов, Христина Хараламбиева

11 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Росен Илиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Румен Павлов, Ирина Косева, Ангел Ангелов, Христина Хараламбиева

12 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Стефан Манахов

13 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Слав Личев

14 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

15 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

16 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов

17 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Людмила Илиева, Миглена Нечева, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

18 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Росен Илиев, Миглена Нечева, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Стефан Манахов

19 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Емилия Енчева, Ангел Ангелов

20 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

21 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

22 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Христина Хараламбиева

23 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Димитър ДИМИТРОВ, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Христина Хараламбиева

24 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Людмила Илиева, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

25 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Петко Димитров, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов

26 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Стефан Манахов

27 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Огнян Велев, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Слав Личев

28 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов, Слав Личев

29 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Румяна Стоянова, Ангел Ангелов, Слав Личев

30 ноември 2018 година

Марияна Игликова, Венцислав Точков, Стефан Николов, Благой Златанов, Лидия Чингарска, Мария Стоянова, Калин Маречков, Станка Михайлова, Ирина Илиева, Георги Георгиев, Юлия Данкова, Емилия Бакотова, Силвия Кирязова, Огнян Симеонов, Пламен Георгиев, Мадлен Маринова, Веселка Маркова, Петко Димитров, Мариета Димитрова, Кремена Хаджирадева, Светослав Илиев, Людмила Илиева, Росен Илиев, Тодор Такиев, Миглена Нечева, Ивайло Донев, Илиян Байчев, Димитър Хр. Димитров, Павлин Стоянов, Кирил Станчев, Боян Георгиев, Венцислав Фоти, Румен Павлов, Ирина Косева, Емилия Енчева, Ангел Ангелов

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Стефан Николов

Благой Златанов

Лидия Чингарска

Мария Стоянова

Калин Маречков

Станка Михайлова

Ирина Илиева

Емилия Бакотова

Силвия Кирязова

Огнян Симеонов

Илиян Байчев

Дончо Бораджиев

Пламен Георгиев

Георги Георгиев

Мадлен Маринова

Веселка Маркова

Петко Димитров

Мариета Димитрова

Светлозара Кирилова

Кремена Хаджирадева

Светослав Илиев

Людмила Илиева

Росен Илиев

Тодор Такиев

Миглена Нечева

Денчо Тодоров

Венцислав Фоти

Ивайло Донев

Юлия Данкова

Димитър Хр. Димитров

Павлин Стоянов

Кирил Станчев

Румен Павлов

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz