Начало
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Списъци по ЗПП


СПИСЪК

на резервните защитници във ВТАК

 

Силвия Дечева Дечева

Мария Петрова Стоянова

Станка Манасиева Михайлова

Людмила Йорданова Николова

Благой Христов Златанов

Иван Илиев Илиев

Емилия Ангелова Бакотова – Кирова

Лидия Монова Драганова – Чингарска

Иван Христов Денев

                                                                                      СПИСЪК

На дежурните адвокати по ЗПП от ВТАК през месец  ноември  2017 година

 

1 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Румяна Стоянова, Стефан Манахов

2 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Янка Тончева

3 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Бакотова, Слав Личев

4 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Емилия Бакотова, Румяна Стоянова, Стефан Манахов

5 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Емилия Бакотова, Румяна Стоянова, Стефан Манахов

6 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Стефан Манахов

7 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев

8 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Румяна Стоянова

9 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Румяна Стоянова

10 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Слав Личев, Румяна Стоянова

11 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Тодор Такиев, Слав Личев

12 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева

13 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Янка Тончева

14 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Слав Личев, Янка Тончева

15 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Слав Личев, Христина Хараламбиева, Янка Тончева

16 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Христина Хараламбиева, Янка Тончева

17 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Янка Тончева

18 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Емилия Енчева, Слав Личев, Янка Тончева

19 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Янка Тончева

20 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева

21 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Румяна Стоянова, Христина Хараламбиева

22 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев

23 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев

24 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова

25 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Павлин Стоянов, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева

26 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Бакотова, Христина Хараламбиева

27 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова

28 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев

29 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Станка Михайлова, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Стефан Манахов

30 ноември 2017 година

Лидия Чингарска, Марияна Игликова, Венцислав Точков, Благой Златанов, Весела Йорданова, Румен Павлов, Венцислав Фоти, Светослав Илиев, Калин Маречков, Мария Стоянова, Любомир Петков, Кремена Хаджирадева, Светлозара Кирилова, Стефан Николов, Ивелин Попов, Димитър ДИМИТРОВ, Боян Георгиев, Огнян Велев, Илиян Байчев, Ирина Илиева, Веселка Маркова, Мариета Димитрова, Петко Димитров, Павлин Стоянов, Тодор Такиев, Емилия Енчева, Емилия Бакотова, Слав Личев, Стефан Манахов

 

 

СПИСЪК

на резервните служебни защитници

 

Лидия Чингарска

Марияна Игликова

Венцислав Точков

Благой Златанов

Весела Йорданова

Румен Павлов

Венцислав Фоти

Станка Михайлова

Светослав Илиев

Калин Маречков

Мария Стоянова

Любомир Петков

Кремена Хаджирадева

Светлозара Кирилова

Стефан Николов

Ивелин Попов

Димитър ДИМИТРОВ

Георги Георгиев

Огнян Велев

Илиян Байчев

Ирина Илиева

Веселка Маркова

Мариета Димитрова

Петко Димитров

Павлин Стоянов

Тодор Такиев

Емилия Енчева

Слав Личев

Христина Хараламбиева

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz