Начало
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Актуална информация |


решение на АС на ВТАК

|

 решение № 5, прието по протокол № 5/16.05.2018 година на АС на ВТАК


Майки на деца - членове на Адвокатска колегия Велико Търново, които временно преустановяват упражняването на адвокатска професия поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, се освобождават от задължението за плащане на месечни адвокатски вноски към Адвокатска колегия Велико Търново, за времето от вземане на решение на Адвокатския съвет за временно преустановяване на адвокатската професия и до възобновяване упражняването на адвокатската професия, но не по-късно от навършване на две години на детето. Това право може да се упражни при подаване на заявление в срок до 45 дни от раждането на детето. При подадено заявление след този срок, освобождаването от задължението за плащане на месечни адвокатски вноски към АК Велико Търново е за периода от депозиране на заявлението за освобождаване от задължението за плащане на месечни адвокатски вноски към Адвокатска колегия Велико Търново и до възобновяване упражняването на адвокатската професия, но не по-късно от навършване на двегодишна възраст на детето. 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz