Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Актуална информация |


решение по ЗЗЛД

|

                УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


 


                Уведомяваме Ви, че с решение  № 2420 /11.04.2014 г. по адм.дело 8244/ 2013 г., второ отделение, 38 състав на Административен съд София- град, оставено в сила с решение  № 3939/7.04.2014 г.по адм.дело № 9114/2014 г. на Върховен административен съд, пето отделение (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/f20e73781b86ef93c2257e1a00507f78?OpenDocument), съдът е приел, че  жалбоподателят по делото,  който е АДВОКАТ НЯМА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛ. 3 АЛ.1 ОТ ЗЗЛД,  както и че обработването на лични данни от адвокат не попада в обхвата на чл. 1 ал.3 от ЗЗЛД.  Съгласно влязлото в сила решение на съда АДВОКАТЪТ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ  ДА ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17 АЛ.1 ОТ ЗЗЛД.


              За повече информация се запознайте с решенията на съда, които са публикувани на сайтовете на Административен съд София- град и Върховен административен съд.


 


 


                                   Председател на ВТАК –адв. Веселка  Коева 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz