Начало
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Актуална информация |


решение по ЗЗЛД

|

                УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


 


                Уведомяваме Ви, че с решение  № 2420 /11.04.2014 г. по адм.дело 8244/ 2013 г., второ отделение, 38 състав на Административен съд София- град, оставено в сила с решение  № 3939/7.04.2014 г.по адм.дело № 9114/2014 г. на Върховен административен съд, пето отделение (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/f20e73781b86ef93c2257e1a00507f78?OpenDocument), съдът е приел, че  жалбоподателят по делото,  който е АДВОКАТ НЯМА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛ. 3 АЛ.1 ОТ ЗЗЛД,  както и че обработването на лични данни от адвокат не попада в обхвата на чл. 1 ал.3 от ЗЗЛД.  Съгласно влязлото в сила решение на съда АДВОКАТЪТ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ  ДА ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17 АЛ.1 ОТ ЗЗЛД.


              За повече информация се запознайте с решенията на съда, които са публикувани на сайтовете на Административен съд София- град и Върховен административен съд.


 


 


                                   Председател на ВТАК –адв. Веселка  Коева 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz